Du er her

Alger, mos og lav

Alger

Dit tag, belægning eller park inventar bliver grønt efter en fugtig periode. Det er alger, der etablerer sig på overfladen. Alger er et tyndt lag, der gør overfladen glat og får den til at se misvedligeholdt ud. Algerne skal være grønne og i vækst ved algebehandlingen. Alger vil efter algebehandling ofte blive sorte eller grålige. De fleste døde alger løsner sig hurtigt og forsvinder efter første regnvejr. I tilfælde med meget tykke lag af alger kan en mekanisk behandling være nødvendigt for at fjerne de døde alger fra overfladen.

Mos

Når alger og lav har etableret sig, vil mos ofte være næse skridt. Mos etablerer sig som små puder på overfladen. Ved algebehandlingen vil mos blive svedet, hvis det dækkes grundigt med væsken. I de fleste tilfælde vil mos efterfølgende løse sig og enten falde ned i tagrenden eller blive fejet/slidt væk på belægningen. Men i nogle tilfælde er det nødvendigt, at fjerne mos mekanisk efter at algebehandlingen har svedet mosset af. Hvis behandlet mos ikke falder af eller bliver fjernet, vil mosset kunne gro videre efter noget tid med fugtigt vejr.

Lav

Når algerne har etableret sig på overfladen giver de grobund for lav, der kan etabler sig og leve via algerne. Lav binder sig hårdt til overfladen og kan være meget svær at bekæmpe. Der kan gå op til et halv år fra algebehandlingen til at lav løsner sig. I nogle tilfælde kan en efterfølgende mekanisk afrensning være nødvendigt for at fjerne det sidste døde lav fra overfladen.   

Søgefelt