Du er her

Spruizit Neu 10L

Spruzit Neu

Insektmiddel til anvendelse i en række gartneriafgrøder på såvel friland som i væksthus.
Mod bladlus, larver og trips m.fl.
Må anvendes i en række grøntsags-, bær-, kerne- og stenfrugtkulturer samt i alle prydplantekulturer
Mindre anvendelse i en række afgrøder.
Naturligt forekommende aktivstofferne
Må også anvendes i den økologiske jordbrugsproduktion

Spruzit Neu er et bredvirkende insektmiddel til udsprøjtning baseret på naturligt forekommende aktivstoffer. Produktet må anvendes i en lang række højværdiafgrøder.

De aktive stoffer, pyrethriner I & II, hører til gruppen pyrethroider, som er kontaktmidler. Skadedyrene skal rammes direkte af sprøjtevæsken eller de skal bevæge sig over behandlede plantedele for virkning. Plantedele som vokser frem efter behandling er ikke beskyttede.

Fra naturens side er aktivstofferne hurtigt nedbrudte.  Virkningstiden er derfor også relativ kort. 

Generelt om Spruzit Neu

De naturligt forekommende aktive stoffer, pyrethrin I & II, udvindes fra blomsterkurvene på planten Chrysantemum cinerariaefolium. Planten stammer fra Balkan, men dyrkes nu kommercielt i højderne i tropisk lande med Kenya som det førende produktionsland med ca. 70 % af verdensproduktionen. Planteudtrækkets virkning på forskellige insekter har været kendt i over 100 år.

Spruzit Neu er flydende og de aktive stoffer er samformuleret med rapsolie.

 

Virkning

De aktive stoffer, pyrethrum I & II, hører til pyrethroiderne, og Spruzit Neu er derfor et bredspektret middel med en god ”knock down” effekt mod insekter. Virkningen beror på en blokering af natriumpumpen i insekternes nervesystem. Pyrethroider er kontaktmidler og optages og transporteres ikke rundt i planterne, men ligger fast på overfladen, hvor sprøjtevæsken rammer. Skadedyrenes optagelse af aktiv stof kan enten ske ved at de rammes direkte af sprøjtevæsken, eller ved at de enten spiser af eller bevæger sig ind på plantemateriale, som har produkt på overfladen. Skadedyr som sidder skjult f.eks på bagsiden af blade eller langt nede i afgrøden er sværere at ramme. Rigtig sprøjteteknik og vandmængde er derfor meget vigtig for at få optimal fordeling af sprøjtevæsken i afgrøden. 

Larve på blad

Dosering

Doseringsskema spruzit

Salat

Timing

Bekæmpelse skal startes så hurtigt som muligt efter klækning af æg eller efter de første angreb, når populationen er lille, eller ved overskridelse af officielle skadetærskler. Det er altid vigtigt, at populationen af skadedyr ikke er blevet for stor inden bekæmpelsen startes.

Bladlus

Virkningsbetingelser og tålsomhed

Spruzit Neu er følsom overfor UV stråling/direkte sollys, og der kan forventes reduceret effekt overfor skadedyrene med stigende temperatur. Derfor anbefales det at sprøjte om aftenen uden for biers flyvetid (kl. 21-03, dansk sommertid) eller i de tidligste morgen timer. Spruzit Neu bør aldrig anvendes i direkte sollys. Ved temperaturer over 20 °C eller under 5 °C kan der forventes nedsat effekt.

Der bør altid gennemføres en tålsomhedsafprøvning i ehvervskulturer. Enkeltplanter udvælges og behandles og vent en uge før der konkluderes. Under særlige omstændigheder kan der opstå bladskader i: Gerbera, Lantana, Bregner, Ficus arter, Ageratum, Basilikum, Pærer samt æblesorten Braeburn. Julestjerner bør ikke behandles.

Tomatplante

Produktdata

MILJØSTYRELSENS GODKENDELSE

Må kun anvendes til bekæmpelse af visse skadevoldere i æbler, pærer, kirse­bær, blommer, solbær, stikkelsbær, ribs, blåbær, gulerod, rødbede, knoldselleri, persillerod, pastinak, skorzonerrod, peberrod, spinat, portulak og cikorie på fri­land, samt i prydplanter, salat, persille og krydderurter i væksthus og på friland, samt tomat og aubergine i væksthus.

Spruzit Neu er godkendt til mindre anvendelse i økologisk produktion af hovedkål, i rød- og hvidkløver til frø samt i hestebønner til foder.

Spruzit Neu er godkendt til mindre anvendelse mod ædelgranlus, stammelus, spindemider og sommerfugle-larver (undtagen borende og minerende arter) i juletræer og klippegrønt. Se brugsanvisning under punktet - Nyttige produkt downloads.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

DEKLARATION

4,59 g/l pyrethrin I + II (0,5%) udvundet af Chrysanthemum cinerariaefolium og 825,3 g/l rapsolie (83%)

Bimærke. Farligt for bier

INDHOLD

10 liter

OPBEVARING

Mørkt og frostfrit

HOLDBARHED:

Spruzit Neu er holdbar 5 år efter produktionsdatoen som kan ses på emballagen.

TOM EMBALLAGE

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.

ANDRE FORHOLD

Spruzit Neu bør ikke blandes med andre produkter.

Spruzit Neu er et ikke-økologisk produkt, der kan anvendes til økologisk jordbrugsproduktion efter retningslinierne i Kommissionsforordning nr. 889/2008

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.

Søgefelt