Du er her

TopGun

TopGun

Effektiv og hurtig bekæmpelse af ukrudt
Hurtig nedsvidning
Kort nedbrydningstid
Ingen afstandskrav til vandmiljøer
4-8 behandlinger pr. år

Video: Se her hvor hurtigt TopGun virker

Sådan bruger du TopGun Finalsan

Dosering

TopGun Finalsan opblandes med vand i følgende forhold:

1000 liter/ha = 10 liter/ 100 m² (opblandet sprøjtevæske)

16 % = 1,6 liter produkt + 8,4 liter vand = 10 liter opblandet sprøjtevæske

20 liter opblandet med vand rækker til 1250 m² bredsprøjtning eller 6.250 m² spotsprøjtning med 20% ukrudtsdække.

Husk det er meget vigtigt, at alle ukrudtets dele rammes og dækkes af sprøjtevæsken!

Aktiv stof og virkning

TopGun Finalsans aktive stof er pelargonsyre, som  er et naturligt forekommende aktivstof. Pelargonsyre ødelægger cellevægge og – membraner på ukrudtets grønne dele og blade. Effekten ses i løbet af få timer – især i lunt vejr med gode vækstbetingelser. 

Produktdata

Miljøstyrelsens godkendelse

Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt og mos på indkørsler, fortove, havegange, terrasser, udyrkede arealer, på arealer med beplantning af vedagtige kulturer samt under frugttræer og frugtbuske, og til nedvisning af kartofler.

Nedbrydning

TopGun Finalsan nedbrydes primært af jordbakterier, som findes i jorden. TopGun finalsan nedbrydes direkte til vand og CO2 uden andre restprodukter.

Læs mere om nedbrydning af fedtsyre i Miljøstyrelsens dokumentation HER.

Deklaration

187 g/l (18,7%) pelargonsyre

Bemærk

Undgå at sprøjte på flader af kobber, zink samt nye ikke oxiderede metaloverflader, da disse kan få misfarvninger af midlet. Gummibelægninger, mørke overflader samt overflader af sugende materiale kan få hvide misfarvninger, som normalt forsvinder efter nedbør men i enkelte tilfælde kan forblive permanente. Test altid midlet på et mindre, ikke synligt område før anvendelse.

Midlet anvendes optimalt ved temperaturer mellem 10-25°C. Anvend altid dyser der er tilpasset det tryk, der sprøjtes med, så dannelsen af aerosoler begrænses mest muligt. 

Indhold

20 liter koncentrat. Omryst dunken før opblandning.

Opbevaring

TopGun Finalsan skal opbevares frostfrit.

Rensning af sprøjteudstyr

Sprøjteudstyret renses grundigt med vand, som udsprøjtes på det behandlede areal. I forbindelse med rensning skal man undgå forurening via dræn fra gårdspadser og veje. Undgå ligeledes rensning nær overfladevand.

Tom emballage

Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.

Eventuelle rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Emballagen må ikke genbruges.

Andre forhold

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.

TopGun mod alger i juletræer

TopGun er godkendt til at bekæmpe alger i juletræer. 

LÆS MERE HER 

Spørgsmål og svar

Søgefelt