Du er her

TopGun Finalsan

TopGun Finalsan

Effektiv og hurtig bekæmpelse af ukrudt
8 behandlinger pr. år på ubevoksede arealer.
4 behandlinger pr. år i busketter og frugttræer.
Hurtig nedsvidning
Kort nedbrydningstid
Ingen afstandskrav til vandmiljøer
Sådan bruger du TopGun Finalsan

Dosering

TopGun Finalsan opblandes med vand i følgende forhold:

1000 liter/ha = 10 liter/ 100 m² = 0,1 liter/m² (opblandet sprøjtevæske)

16 % = 1,6 liter produkt + 8,4 liter vand = 10 liter opblandet sprøjtevæske

20 liter opblandet med vand rækker til 1250 m² bredsprøjtning eller 6.250 m² spotsprøjtning med 20% ukrudtsdække.

Husk det er meget vigtigt, at alle ukrudtets dele rammes og dækkes af sprøjtevæsken!

Aktiv stof og virkning

TopGun Finalsans aktive stoffer er pelargonsyre, som  er et naturligt forekommende aktivstof. Pelargonsyre ødelægger cellevægge og – membraner på ukrudtets grønne dele og blade. Effekten ses i løbet af få timer – især i lunt vejr med gode vækstbetingelser. 

Produktdata

Miljøstyrelsens godkendelse

Må kun anvendes til erhvervsmæssig bekæmpelse af ukrudt og mos på indkørsler, fortove, havegange, terrasser, udyrkede arealer, på arealer med beplantning af vedagtige kulturer samt under frugttræer og frugtbuske. Må kun udbringes ved brug af afskærmet sprøjtning.

Nedbrydning

TopGun Finalsan nedbrydes primært af jordbakterier, som findes i jorden. TopGun finalsan nedbrydes direkte til vand og CO2 uden andre restprodukter.

Læs mere om nedbrydning af fedtsyre i Miljøstyrelsens dokumentation HER.

Deklaration

187 g/l (18,7%) pelargonsyre

Indhold

20 liter koncentrat. Omryst dunken før opblandning.

Opbevaring

TopGun Finalsan skal opbevares frostfrit.

Rensning af sprøjteudstyr

Sprøjteudstyret renses grundigt med vand, som udsprøjtes på det behandlede areal. I forbindelse med rensning skal man undgå forurening via dræn fra gårdspadser og veje. Undgå ligeledes rensning nær overfladevand.

Tom emballage

Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.

Andre forhold

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.

Spørgsmål og svar

Søgefelt