Du er her

Ultima ProFF

Ultima ProFF

Effektiv og hurtig bekæmpelse af ukrudt
2 behandlinger pr. år
Hurtig effekt
Kort nedbrydnings tid
Ingen afstandskrav til vandmiljøer
Sådan bruger du Ultima ProFF

Dosering

Ultima ProFF opblandes med vand i følgende forhold:

1000 liter/ha = 10 liter/ 100 m² = 0,1 liter/m² (opblandet sprøjtevæske)

16 % = 1,6 liter produkt + 8,4 liter vand = 10 liter opblandet sprøjtevæske

15 liter Ultima ProFF opblandet med vand rækker til 938 m² bredsprøjtning eller 4.688 m² spotsprøjtning med 20% ukrudtsdække.

Husk at det er meget vigtigt, at alle ukrudtets dele rammes og dækkes af sprøjtevæsken!

Aktivt stof og virkning

Ultima ProFFs aktive stoffer er pelargonsyre og maleinhydrazid.

Pelargonsyre ødelægger cellevægge og membraner på ukrudtets grønne dele og blade.

Maleinhydrazid er en vækstregulator, der tranporteres til ukrudtets vækstpunkter i rødderne og der standser celledelingen og dermed rodvæksten. På den måde forhindres genvækst fra rødderne.

Effekten ses i løbet af få timer – især i lunt vejr med gode vækstbetingelser. 

Ultima ProFF har ikke jordeffekt, og derfor bliver nyfremspirende ukrudt ikke bekæmpet.

Produktdata

Miljøstyrelsens godkendelse

Må kun anvendes til erhvervsmæssig ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser, udyrkede arealer og på arealer med beplantning af vedagtige kulturer. Må kun udbringes ved brug af afskærmet sprøjtning.

Nedbrydning

Ultima ProFF nedbrydes primært af jordbakterier, som findes i jorden. Ultima ProFF nedbrydes til vand og CO2 uden andre restprodukter.

Læs mere om nedbrydning af pelargonsyre og maleinhydrazid i Miljøstyrelsens dokumentation HER

Deklaration

187 g/l (18,7%) pelargonsyre, 30 g/l (3%) maleinhydrazid.

Indhold

15 liter koncentrat. Omryst dunken før opblandning.

Opbevaring

Ultima ProFF skal opbevares frostfrit. 

Rensning af sprøjteudstyr

Sprøjteudstyret renses grundigt med vand, som udsprøjtes på det behandlede areal. I forbindelse med rensning skal man undgå forurening via dræn fra gårdspadser og veje. Undgå ligeledes rensning nær overfladevand.

Tom emballage

Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.

Andre forhold

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.

Spørgsmål og svar

Søgefelt