Du er her

Har TopGun direkte effekt på ukrudtets rødder?

Nej. TopGun nedvisner alene synlige grønne plantedele. Rodeffekten er indirekte i form af udsultning.