Du er her

Kan det skade buske og træer?

Det kan give forbigående svidninger på grønne plantedele, altså ingen varige skader på vedagtige planter.