Du er her

Konkurrencebetingelser

Hvornår kan du deltage?

Konkurrencen varer fra d. 15. februar 2021 til og med d. 4. juli 2021.

Hvem kan deltage?

Konkurrencen er åben for alle personer, der er fyldt 18 år og er bosiddende i Danmark. Der kan kun være 1 vinder per husstand. ECOstyle A/S forbeholder sig retten til at kontrollere alderen på vinderen og frasortere deltagere under 18 år. Ansatte i ECOstyle A/S kan ikke deltage i konkurrencen.

Sådan deltager du:

Deltag i konkurrencen ved at udfylde kontaktformularen (eller sende en e-mail til konkurrence@ecostyle.dk) med det haveprojekt, du ønsker at vinde præmien til. Du kan kun deltage i konkurrencen én gang pr. dag og kan ikke deltage med det samme haveprojekt flere dage. For at være med i konkurrencen, skal dit projekt:

  • være kreativt
  • have en bæredygtig vinkel - fx mere hjemmedyrket mad, flere planter til insekterne, opsamling og brug af regnvand m.m.

ECOstyle A/S kontakter vinderen pr. telefon d. 7. juli 2021 og det videre forløb aftales. Vinderen skal melde tilbage inden 3 dage, senest d. 9. juli 2021, med en materialeliste samt butik, hvor materialerne ønskes fra. ECOstyle A/S står for betaling af materialerne og sammen med vinderen aftales en dag i august 2021, hvor projektet sættes i gang. 

Minimum én medarbejder fra ECOstyle A/S medvirker på dagen, hvor projektet starter op.  ECOstyle medarbejderne er hverken anlægsgartnere eller håndværkere, men hjælper gerne, hvor det er muligt. Medarbejderne tager billeder og videoer af projektets forløb, som vil blive brugt til markedsføring. Er projektet ikke færdigt på en enkelt dag, aftales en dag, hvor projektet er færdigt og hvor ECOstyle medarbejderne kan komme for at tage billede/video af det færdige haveprojekt.

Hvad kan du vinde?

Der er 1 gevinst á max kr. 10.000,-, som skal bruges til indkøb af materialer til haveprojektet. Beløbet udbetales ikke kontant eller som gavekort. ECOstyle A/S står for betaling af de ønskede materialer - materialeliste udarbejdes af vinderen og har en max værdi á 10.000,-. Vinderen oplyser hos hvilken forhandler, materialerne skal købes. Der kan kun købes ind hos en enkelt forhandler. ECOstyle og vinderen aftaler en dag i august 2021, hvor projektet sættes i gang. Gevinstafgift er betalt af ECOstyle A/S.

Udvælgelse og offentliggørelse af vinderen

Vinderen findes onsdag d. 7. juli og offentliggøres på www.ecostyle.dk, samt ECOstyle's egne sociale medier. ECOstyle vælger en vinder ud fra, at projektet er kreativt, har en bæredygtig vinkel og kan inspirere andre haveejere. Vinderen får direkte besked pr. telefon og ringes op på det tlf.nr., som er angivet ved konkurrencedeltagelse. Har vinderen ikke svaret på ECOstyle's henvendelse senest efter 3 dage, bortfalder gevinsten og en ny vinder findes. 

Konkurrencedeltagerne accepterer, at ECOstyle A/S er berettiget til frit og uden særskilt vederlag at anvende oplysninger om de deltagende projekter og vinderne til ethvert formål, herunder reklame og markedsføring i enhver form. De accepterer desuden ved konkurrencedeltagelse, at ECOstyle A/S er medvirkende på selve dagen, hvor projektet udføres, og at der tages billeder og videoer af projektets forløb, herunder vinderen, som vil blive brugt til reklame og markedsføring. 

Generelle betingelser

ECOstyle A/S forbeholder sig retten til under rimelige omstændigheder at aflyse konkurrencen på et hvilket som helst tidspunkt uden derved at pådrage sig nogen form for ansvar. Meddelelse om eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på www.ecostyle.dk.

ECOstyle ønsker at kunne vise projektet frem løbende (fx hvert år), og derfor slettes oplysninger om deltagerne ikke, medmindre deltagerne specifikt beder om det. Personlige oplysninger videregives ikke til tredjepart.

Ved deltagelse i konkurrencen er konkurrencedeltageren indforstået med konkurrencereglerne.

Søgefelt