Du er her

Mos

Har du problemer med mos i haven?

Mos i plænen

Række: Bryofyta

Kender du det? Den flotte grønne græsplæne er i løbet af efteråret og vinteren blevet til en rigtig mosplæne.

Mos er den betegnelse vi bruger for de primitive små planter, som vi ser vokse i græsplænen, på sten og på træer, men videnskabeligt kendes de som bryofytter. Bryofytter inddeles i tre grupper: ægte mosser, hornkapsler og levermosser. Dem vi oftest ser i græsplænen, hører under ægte mosser.

Der findes mange forskellige arter af mosser, mere end 500! Én af dem, vi kan støde på i græsplænen, er plæne-kransemos.

Sådan ser mos i plænen ud

Har du eller har du haft mos i plænen, så ser dette syn nok meget bekendt ud.

Mos i sig selv er stedsegrønne planter uden rødder. Den enkelte plante bliver ikke så høj eller stor, fordi de manglende rødder gør, at de ikke kan transportere vand og næringsstoffer rundt i planten.

Du ser ofte mos ligge som et fløjlsblødt tæppe, der dækker store arealer i græsplænen, i skovbunden, på træer eller sten.

På lang afstand ser mos ens ud, men når du kommer tæt på, kan du se, at de varierer i form, farvenuance og størrelse.

mos-i-graesplaene.jpeg

Levesteder

Mos foretrækker at leve, hvor der er futigt og skygge og trives især i efteråret og i de milde vintre.

De kan derfor også finde levesteder mange forskellige steder i naturen og ofte lever de forskellige arter på forskellige steder. Du kan derfor finde mos rigtig mange steder på din vej. Både i skoven på sten, træer og i skovbunden, på heder, moser, græsland (herunder mos i græsplæne), strandenge, langs vandløb og nærringsfattige søer, ja næsten alle vegne. 

Adfærd for mos (heriblandt mos i græsplæne)

Mosser har ingen rødder som andre planter. Derfor optager de al næring og vand over bladene.

Mosser kan formere sig seksuelt og aseksuelt. Den seksuelle formering sker via frigivelse af sporer. Sporerne frigives fra en hanplante og bliver transporteret til en hunplante af regn eller insekter. Sporerne indeholder sæd, som befrugter hunplanten.

Aseksuel formering, som også kaldes vegetativ formering, sker via fragmentering. Det betyder, at der vokser en ny plante ud af et stykke fra en gammel plante. Fragtmentering kan eksempelvis ske ved, at et du træder på mos i plænen og der brækker et stykke af. Fra det afbrækkede stykke vokser nu en ny mosplante.

Rolle i økosystemet

Der findes ca. 22.000 arter af mosser på verdensplan. De er rigtig vigtige for Jordens økosystemer og bidrager med gode levesteder for eksempelvis insekter og svampe.

Mosser har også eksisteret i mange år. Faktisk er de en slags ur-planter. De er nemlig nogle af de første nulevende planter, som tilpassede sig et liv på land for ikke mindre end 400 millioner år siden.

Selvom mos kan være dejlig blødt at træde på, hører planten dog for mange ikke hjemme i græsplænen.

mos-i-haven-saadan-goer-du.jpeg

Sådan kommer du af med mos i plænen
Undgå skygge i haven og minimér mos i plænen

Undgå skygge

Mos kan, modsat græs, godt lide en fugtig jord og det er der typisk i skyggen. Overvej derfor, om du kan få mindre skygge i haven og minimér på den måde mængden af mos i plænen.

Er der for meget skygge til at græsset kan trives, kan du evt. overveje at lave et surbundsbed i stedet.

mos i græsplæne elsker sur jord

Øg pH-værdien i din græsplæne

Har du mos i plænen, kan det være et tegn på, at pH-værdien er for lav, da mos i trives i sur jord. Mål pH-værdien (surhedsgraden) i din græsplæne med en pH jordbundstest.

Er jorden sur, kan du give din plæne AQUA-kalk. Det øger pH værdien og giver græsset bedre vækstbetingelser.

Læs mere her: AQUA-Kalk

Fjern mos i græsplæne

Riv mos i græsplæne væk

Hvis du ikke er bange for praktisk arbejde, kan du rive mosset væk med en god jernrive eller mosrive.

Bunkerne af mos kan du smide i kompostbunken eller bruge som jorddække under buske og træer.

Brug en vertikalskærer

Er du ikke så meget til det praktiske arbejde, kan du også fjerne mosset med en motoriseret mosfjerner, fx en vertikalskærer også kaldet plænelufter.

Den fjerner både dødt græs og mos i plænen og skærer riller i græsplænen, der skaber mere lys og luft til plænen.

Fjern mos i plænen med mosfri

Bekæmp mos i plænen med MosFri

Vand MosFri ud i plænen og se mosset visne hurtigt og effektivt.

MosFri er baseret på naturlige aktivstoffer. Det virker effektivt og nedbrydes hurtigt.

Læs mere her: MosFri

Søgefelt