Du er her

Bæredygtighed

Sammen, gør vi en forskel

Det er nu, vi skaber i morgen

Vi tager ansvar for det samfund, vi er en del af. Sådan har det været lige siden de første tanker om ECOstyle blev tænkt for mere end 50 år siden. Og sådan vil det også være fremover.

 

ECOstyle bidrager til en bæredygtig udvikling

Byerne vokser. Biodiversiteten lider. De naturlige levesteder for vores plante- og dyreliv forringes. Klimaforandringerne banker på døren. Verden er ulige fordelt.

Men det skal der laves om på. Og netop derfor, støtter ECOstyle op om en mere bæredygtig udvikling. Fordi vi tror på, at vi, sammen med dig, kan gøre en forskel.

Vi støtter op om FN's verdensmål og bidrager til en bæredygtig udvikling gennem udvalgte mål.

FN's verdensmål og ECOstyle

Med FN's 17 verdensmål løser vi de største af verdens udfordringer. Verdensmålene er vedtaget af alle lande og fordelen er netop, at vi ved at stå sammen, og gøre en fælles og fokuseret indsats, kan nå hvert af de 17 mål. Verdensmålene er den mest ambitiøse plan for klodens udvikling nogensinde. 

Hos ECOstyle støtter vi op om alle FN's 17 verdensmål, men fokuserer på de mål, hvor vi kan gøre den største forskel. Vi når målene ved at udvikle nye relationer og ved at samarbejde med vores leverandører, forhandlere og dig, der bruger vores løsninger. 

Ja tak til flere bæredygtige hjem og haver

Verdensmål nr. 11 har fokus på bæredygtige byer og samfund. Hvordan vi bor og lever, er afgørende for at skabe en bæredygtig udvikling. Hos ECOstyle støtter vi op om at skabe flere bæredygtige hjem og haver. Det gør vi bl.a. ved at inspirere og rådgive dig, så du kan få et endnu mere bæredygtigt hjem.

For dit hjem og have er en lille brik i det store puslespil. Men netop din brik er vigtig, for at puslespillet kan samles.

Vi inspirerer og rådgiver dig bl.a. her:

haveguide

løsninger mod alger, ukrudt og skadedyr

facebookside

instagramprofil

Vi støtter lokale projekter

Hvert år støtter vi et eller flere kreative og hyggelige haveprojekter, som har en bæredygtig vinkel. Det gør vi, fordi vi tror på, at vi kan skabe endnu flere bæredygtige hjem og haver i Danmark ved at støtte gode projekter, som kan inspirere og engagere andre.

I 2020 støttede vi Thomas og hans spejderfamilie med bl.a. shelter og bålplads, så familien kunne være mere ude i naturen. Vi gav også støtte til Birgitte og Mia's private pasningsordning. De fik en sandskasse med integreret højbed, hvor der vokser forskellige typer af planter - både de smukke, spiselige og dem, som tiltrækker bl.a. sommerfugle til haven. Du kan se mere om de projekter, som vi har støttet, her.

 

Fokus: Mindre CO2 forbrug

Jordens økosystem skal bruge CO2 for at fungere, men for meget CO2 skaber forurening og en drivhuseffekt, der ødelægger atmosfæren. Det bliver varmere og økosystemet, som skal passe på jorden, bliver ødelagt. Derfor er det nødvendigt, at CO2 udledningen reduceres. Hos ECOstyle, er vores mål:

  • Senest i 2022 tapper vi mindst 25% af alle flasker i Danmark, så vi reducerer antallet af CO2-tunge lastbiler over lange afstande. 
  • Senest i 2025 kører alle firmabiler på el, såvidt teknologien kan opfylde vores behov. 
  • Vi reducerer emballage om produkterne, så der produceres mindre spildemballage og transporteres mindre luft.

Sådan får vi mindre affald

Danmark er det land i Europa, som efterlader mest affald per indbygger. Det er en kedelig rekord, som sagtens kan vendes til noget positivt ved fx at minimere forbruget eller se affald som en ressource, frem for spild.

Affald er blandt vores primære bæredygtighedsmål, og vi har sat ambitiøse mål. Vi køber kun det, som vi skal bruge, genbruger så vidt muligt fx papkasser og displays, og sorterer naturligvis vores affald.

Men vi vil endnu mere end det:

  • Senest i 2022, har vi en code of conduct, som udover at sikre ansvarlig og god praksis for medarbejdere og organisation, stiller krav til vores leverandører om bl.a. affald og miljømæssige forhold.
  • Senest i 2030 er alle plastflasker lavet af genbrugsplast.
  • Vi hjælper slutbrugeren af med den tomme emballage på den mest miljørigtige måde ved at informere om korrekt bortskaffelse af emballagen. 

Glad på arbejde og glad, når vi skal hjem

Arbejdspladsen er det sted, hvor størstedelen af medarbejderne bruger deres tid. Udover at arbejde for økonomisk vækst, sikrer vi, at vores arbejdsplads er et sikkert, stabilt og rart sted at være. Vi arbejder ud fra FN's bæredygtighedsmål 3 og 8.

Vores medarbejderes trivsel betyder meget for os og vi laver tiltag udover den lovpligtige APV. 

Vi har bl.a. sundhedsforsikring, hjemmekontor og frokostordning. Vi har også en udviklingspulje og investerer i den enkelte, så alle kan udvikle sig personligt og fagligt. Der er også plads til daglige walk-and-talk ture, som især medarbejdere på hovedkontoret benytter. 

Søgefelt