Du er her

MyreFri lokkedåser

Populære myrelokkedåser mod myrer indendørs og udendørs
Bekæmper hele myreboet
Virker hurtigt
Effektiv mod myrer indendørs og udendørs
Kan også anvendes mod myrer i køkkenet
Kampen mod myrer indendørs er nem med en myredåse

MyreFri lokkedåse er populær mod myrer. Især mod myrer indendørs. De er nemme at stille op og er effektive til at komme myrerne til livs. 

Ram myredronningen med MyreFri lokkedåse

Myrer kommer hvert år. De er udenfor og undergraver terrassen og indkørslen med deres lange myregange under jorden. De er indenfor, hvor de især kravler rundt i køkkenet på jagt efter mad og andre søde sager. Er det rigtig slemt, er der stort set ingen steder på matriklen, som myrerne ikke invaderer. 

For at blive fri for myrer, er det vigtigt at forstå hvordan myrerne arbejder. 

Det er myredronningen, som leverer nye myrer til myreboet og derfor gælder det om at komme hende til livs. Hun bor dybt nede under jorden i myreboet. En myredåse er især populær mod myrer indendørs. MyreFri lokkedåse kan også anvendes udenfor på f.eks. terrassen og her er den ofte tættere på myreboet, så arbejdermyrerne over jorden nemmere kan tage mad fra myredåsen med ned til myredronningen i boet. 

Myredåsen er god mod myrer indendørs

En myredåse i køkkenet sikrer, at myrerne i køkkenet spiser myregiften i dåsen og dør af det. Der bliver altså færre myrer i køkkenet med en myredåse i køkkenet. Men myredronningen sender nye myrer ud fra myreboet og der vil derfor komme flere myrer, hvis ikke myredronningen dør. 

Har du myrer indendørs, f.eks. i køkkenet, kan du sætte en MyreFri lokkedåse på myrernes gangarealer i køkkenet og endnu en lokkedåse tættere ved myreboet. Følg myrerne og find indgangene til boet, det er ofte udenfor langs husmuren eller mellem fliserne på terrassen.

 

Produktspecifikationer

Anvendelsesområde

Anvendes til bekæmpelse mod myrer indendørs og udendørs. Myredåsen er især populær mod myrer indendørs i køkkenet og køkkenalrummet, men kan også anvendes i husets andre rum, udestue, altan og på terrassen.

Æsken med lokkedåser indeholder to metallokkedåser, som er lavet af genbrugsmateriale. De kan smides i skraldespanden efter brug. 

Indhold

En lokkedåse indeholder aktivstoffet spinosad med 0,00168 g per dåse. Spinosad kan anvendes på offentlige og økologiske arealer. 

Biocidmidler skal anvendes med forsigtighed. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Brugsanvisning

Åbn MyreFri lokkedåse ved at trykke de perforerede dele ind på siden af dåsen. Brug evt. en hård genstand i stedet for fingrene. Sæt dåsen nær myreboet. Sørg for at fjerne mad og søde sager, som kan tiltrække myrerne, så der ikke er anden myremad til stede. Hvis der stadig er myrer, men de ikke går ind i myredåsen, er det fordi indeholdet er spist og du skal sætte en ny dåse. 

MyreFri lokkedåse bør ikke placeres i direkte sollys, fordi aktivstoffet derved hurtigere tørrer ud.

Spørgsmål og svar

Hvor må jeg sætte MyreFri lokkedåse?

Sæt MyreFri lokkedåse indendørs (i alle husets rum) og udendørs på terrasser og altaner. 

Myrerne er ikke interesserede i lokkedåsen. Er det normalt?

Har du mad eller andre søde sager liggende, vil det tiltrække myrerne. Fjern maden og lad myrerne få lidt tid til at finde myredåsen. De kan have travlt med andre opgaver og du kan opleve, at de går lige forbi dåsen uden at gå ind i den. Giv myrerne tid til at finde myredåsen og flyt evt. myredåsen til et andet sted.

Kan jeg bruge MyreFri lokkedåse på offentlige og økologiske arelaer?

Ja. MyreFri lokkedåse kan du sætte på offentlige (herunder bl.a. vuggestuer, børnehaver, skoler og plejehjem) og økologiske arealer.

Hvornår forsvinder myrerne?

Alle myrer i myreboet har forskellige opgaver. Derfor vil nogle myrer straks spise myregiften i MyreFri lokkedåse og dø efter et par timer. Andre myrer tager myregift med ned til myrerne under jorden. Myreboet er dødt, når alle myrer, inkl. myredronningen, har fået myregift fra MyreFri lokkedåse. Hold øje med myredåsen og sæt en ny dåse, hvis du oplever, at dåsen er tom eller tørret ind.

Virker MyreFri lokkedåse også mod myrernes æg og larver?

Nej. Lokkedåserne er kun mod levende myrer.

Hvilket MyreFri produkt skal jeg vælge?

Brug MyreFri spray mod myrer over jorden. Myrerne dør øjeblikkeligt, når de bliver sprøjtet på. MyreFri lokkedåser og udstrøning er mod myrer indendørs og udendørs og bekæmper hele myreboet. Du kan også vande myrerne udenfor med MyreFri udvanding, som også bekæmper hele myreboet.

Hvad gør jeg, hvis børn og husdyr kommer i kontakt med lokkemidlet?

Placer/anvend MyreFri genopfyldelige lokkedåser således, at børn undgår kontakt med dåserne. Hvis produktet kommer i øjnene skylles grundigt med vand til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation. Hvis børn eller husdyr spiser af lokkemidlet i lokkedåserne, skal du give dem vand at drikke. Søg læge, hvis de får det dårligt. Medbring beholderen eller etiketten.

Søgefelt

Andre relevante produkter